Thales väljer verktyg från AdaCore för satellitprojektet Argos

GNAT Pro kommer att användas på säkerhetskritisk mjukvara för globalt positions- och datainsamlingssystem

SAN JOSE, Calif., NEW YORK och PARIS, 2 maj 2011 – Embedded Systems Conference - AdaCore, leverantör av verktyg och expertis för utveckling av uppdrags- och säkerhetskritisk mjukvara, tillkännagav idag att Thales Airborne Systems har valt deras GNAT Pro High Integrity Edition för att utveckla mjukvara för instrument ombord på nästa generation av satellitprojektet Argos. Argos är ett unikt, satellitbaserat, globalt positions- och datainsamlingssystem, avsett att studera och skydda miljön och klimatet. Utöver denna huvuduppgift är Argos-familjen även känd för sina säkerhetsrelaterade tillämpningar, däribland lokalisering av fartyg, territoriell säkerhet och brottsbekämpning. Paketet GNAT Pro High-Integrity Edition, som omfattar AdaCores utvecklingsmiljö och tillhörande kundtjänster, är inriktat på Ada-system som behöver uppnå högsta möjliga nivåer av säkerhet och/eller skyddscertifiering.

Under sitt nya uppdrag kommer Argos att stå inför många utmaningar. Framför allt kommer Argos-4 att hantera tre gånger så många radiosändare som Argos-3 och ge dessa sändare utökad flexibilitet. Thales valde AdaCore på grund av AdaCores förmåga att erbjuda en komplett lösning som innefattar en effektiv utvecklingsmiljö (GNAT Pro), en LEON 2-emulator (GNATemulator), och ett kodtäckningsverktyg (GNATcoverage) som inte kräver kodinstrumentering. Denna kombination strömlinjeformar utvecklingen, testningen och valideringen av mjukvaran, eftersom alla dessa uppgifter då kan utföras på värddatorns utvecklingsplattform.

Argos har varit i drift sedan 1978 och när den utrustas med rätt radiosändare låter den vetenskapsmän över hela världen samla in information om alla sorters objekt. Meddelanden från dessa sändare tas emot av en samling satelliter utrustade med Argos-instrument, och vidarebefordras sedan till speciella bearbetningscenter.

Genom att mäta temperatur, tryck, luftfuktighet och vattennivåer tillhandahåller Argos sändare ovärderlig information om vår planet och dess atmosfär. Argos används i en mängd olika tillämpningar, bland annat för att övervaka vulkaner, för att spåra fartyg och expeditioner, ledning av fiske, för att spåra djurs migration och för insamling av geofysiska data. Argos-projektet inleddes av Frankrike och USA tillsammans (NOAA: Nationella oceaniska och atmosfäriska administrationen), och koordineras globalt av Collecte Localisation Satellite (CLS), ett dotterbolag till Frankrikes center för rymdstudier (CNES) och Ifremer, det franska institutet för marin forskning och utforskning.

Thales kommer att använda GNAT Pro för LEON ELF och simuleringsplattformen LEON 2. LEON 2-processorn beställdes av ESA (European Space Agency) och är särskilt utformad för att användas i satellitsystem. Det 18 månader långa projektet förväntas vara slutfört i mitten av 2011, och beräknas kräva ungefär 25 000 rader kod. Kontraktet för Argos-4 täcks av Thales bolagsomfattande mjukvarulicens från AdaCore.

”Argos-projektet är ett spännande tillskott i vårt pågående arbete i rymd- och satellitsektorn”, säger Michael Friess, försäljnings- och affärsutvecklingsansvarig på AdaCore. ”Detta nya program förlänger vårt befintliga, långsiktiga samarbete med Thales och illustrerar vår förmåga att erbjuda innovativa lösningar till våra rymdkunder.”

Om AdaCore
AdaCore grundades 1994 och är den ledande leverantören av kommersiella mjukvarulösningar för Ada, ett toppmodernt programmeringsspråk utformat för stora, långlivade tillämpningar där säkerhet, skydd och pålitlighet är kritiska faktorer. AdaCores flaggskeppsprodukt är utvecklingsmiljön GNAT Pro, som säljs med expert-support online och finns tillgänglig på fler plattformar än någon annan Ada-teknologi. AdaCore har en omfattande global användarbas; se http://www.adacore.com/customers/ för mer information.

Ada och GNAT Pro ser nu en stor ökning inom tillämpningar med hög integritet och säkerhetscertifiering, till exempel kommersiell flygteknik, militärsystem, flygtrafikledning/-kontroll, järnvägssystem, medicinsk utrustning, samt inom säkerhetskänsliga områden såsom finanstjänster. Verktygsuppsättningen SPARK Pro, som tillhandahålls av AdaCore, är särskilt användbar i sådana sammanhang.

AdaCore har ett nordamerikanskt huvudkontor i New York och ett europeiskt huvudkontor i Paris.

Pressekontakt:
press@adacore.com