Saab Electronic Defence Systems väljer CodePeer

Statisk analysator bidrar till att minska utvecklingskostnaderna

Paris, New York och Göteborg. den 12 juni, 2012. AdaCore meddelade idag att Saab Electronic Defence Systems (Sverige) har valt CodePeer en statisk Analysator för användning i GIRAFFE-projektet. Detta avancerade statiska analys-verktyg hjälper utvecklare att upptäcka potentiella run-time och logikfel i Ada-program. Genom att matematiskt analysera varje rad i programvaran, och beakta all tänkbar indata samt varje väg genom programmet, kan CodePeer användas mycket tidigt i utvecklingscykeln för att identifiera problem så att felrättningen blir mycket mindre kostsam.

CodePeer är helt integrerat i utvecklingsmiljön GNAT Pro samt omfattar även ett antal kompletterande statiska analysverktyg - en kodningsstandard Verification Tool (GNATcheck), en metrik generator för källkod (GNATmetric), en semantisk analysator, och en dokumentgenerator vilka kan anropas från GNAT Programmering Studio (GPS) Integrated Development Environment (IDE).

"Inom vår typ av utveckling, är det mycket viktigt att undvika fel, eller att åtminstone hitta och åtgärda dem i ett tidigt skede. Kvarvarande fel i ett levererat system är både dyra att åtgärda och kan dessutom ge katastrofala följder. Av detta skäl är ett verktyg för statisk kodanalys till stor hjälp", säger Anders Råberg, Software Systems Engineer på Saab. "Vid nyutveckling av kod hjälper ett verktyg som CodePeer våra ingenjörer att undvika programvaru-konstruktioner som lätt orsakar problem. På detta sätt uppmuntras konstruktörerna att skriva mer robust kod."

"Vi är mycket nöjda med att möjliggöra för Saabs ingenjörer att dra nytta av CodePeer verktyget i sitt dagliga arbete med mjukvaruutveckling", säger Yannick Moy, Senior Software Engineer på AdaCore. "Tillsammans med programmeringsspråket Ada, GNAT Pro och CodePeer erbjuder detta en möjlighet till tidig upptäckt av fel, vilket minskar såväl tiden som kostnaden för projektutvecklingen."

"AdaCore har en långvarig affärsrelation med Saab", säger Jamie Ayre, marknadsdirektör på AdaCore EU. "Med introduktionen av nya produkter som CodePeer, och den fortgående utvecklingen av programmeringsspråket Ada genom den nya Ada 2012-översynen, vill vi fortsätta att tillhandahålla en teknologi som tillfredsställer Saabs högt ställda krav på utvecklingsmiljön för utvecklingen av tillförlitliga, kritiska system."

Om CodePeer
CodePeer arbetar med en bottom-up-strategi för att undersöka enskilda enheter eller utföra en fullständig analys då flera enheter blir tillgängliga. Det kan också användas av enskilda utvecklare på en låg kodnivå för att hjälpa dem hitta problem innan dessa överförs till projekt-biblioteket. Dessutom sparar varje exekvering en uppsättning datafiler, så att de tidigare analyserade enheterna inte behöver genomarbetas igen, utan endast de nytillkomna eller ändrade enheterna bearbetas på nytt. På detta sätt kan CodePeer lätt skalas upp till mycket stora programsystem och dessutom utföra omfattande analys av data- och informationsflödet mellan enheterna.

Om Saab Electronic Defence Systems
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag, med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och civil säkerhet. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmåga till systemintegration.
http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Company-profile/Organisation/Electronic-Defence-Systems/

Om AdaCore
Företaget grundades 1994, och AdaCore är idag den ledande leverantören av kommersiella mjukvarulösningar för Ada, ett state-of-the-art programmeringsspråk utformat för stora, långlivade tillämpningar där säkerhet och tillförlitlighet är kritiska. AdaCore:s flaggskepp är GNAT Pro utvecklingsmiljö, som levereras med sakkunnig on-line support och finns på fler plattformar än någon annan Ada-teknologi. AdaCore har en omfattande världsomspännande kundbas, se http://www.adacore.com/customers/ för ytterligare information.

Ada och GNAT Pro ser en växande användning inom applikationsområden där hög integritet och säkerhetscertifiering, exempelvis inom områden som avionik för kommersiella flygplan, militära system, flygledningstjänst & -kontroll, järnvägs-system och medicintekniska produkter, samt inom säkerhet-känsliga områden, exempelvis finansiella tjänster . SPARK Pro, en verktygs-uppsättning tillgänglig från AdaCore, är särskilt användbar i sådana sammanhang.

AdaCore har sitt nordamerikanska högkvarter i New York och det europeiska huvudkontoret i Paris.  www.adacore.com


Presskontakter
press@adacore.com
http://twitter.com/AdaCoreCompany

    Last Updated: 10/8/2017
    Posted on: 6/12/2012