AdaCore släpper ny, viktig version av källkodsanalysverktyget CodePeer

Hjälper till att utveckla Ada-program som är snabbare, mer effektiva och med färre ”falska positiva” meddelanden.

NEW YORK och PARIS, den 5 april 2011 - - AdaCore, en ledande leverantör av utvecklingsvertyg och supporttjänster för Ada, tillkännagav idag lanseringen av CodePeer 2.0, det avancerade verktyg för källkodsanalys som hjälper utvecklare att upptäcka potentiella körningsfel och logiska fel i Ada-program. CodePeer 2.0 innehåller också flera kompletterande statiska analysverktyg som ingår i GNAT Pro-teknologin – ett standardverktyg för kodverifiering (GNATcheck), ett verktyg för att generera mätuppgifter om program (GNATmetric), ett semantiskt analysverktyg, samt ett verktyg för att generera dokumentation – som alla kan anropas genom GNAT Programming Studio (GPS) IDE

CodePeer 2.0 innebär många förbättringar av teknologin, varav de flesta är ett resultat av våra kunders synpunkter, bland annat:

  • Stöd för anrop av underprogram via pekare.
  • Mycket snabbare generering av mellanliggande format (SCIL), med snabbare bearbetning och enklare (och färre) SCIL-filer. CodePeer kräver nu dessutom som standard färre partitioner för att utföra en analys.
  • Stöd för parallell SCIL-generering på flera processorer/kärnor via gnatmakes kommandoradsväxel ”-j”.
  • Ny varning, ”oanvändbar självtilldelning”, när en tilldelning inte modifierar destinationsvariabeln.
  • Färre ”falska positiva” (dvs. skenträffar eller falska larm).
  • Förbättrad integrering med GPS IDE.

”CodePeer 2.0 representerar en mognad i vår statiska analysteknologi och möjliggör enkel bearbetning av större program, med särskilt utnyttjande av flerkärniga processorer”, säger Arnaud Charlet, projektledare för CodePeer på AdaCore. ”CodePeer är inte bara att verktyg för att hitta buggar – i synnerhet dess förmåga att generera och visa kommentarer på ett lättläst sätt är en unik tillgång.”

Webinar
Ett webinar där funktionerna hos CodePeer 2.0 presenteras kommer att ledas av Tucker Taft (SofCheck) klockan 17.00 (GMT) den 5 maj, 2011. För mer information, eller för att registrera dig för att delta, besök http://www.adacore.com/home/gnatpro/webinars/.

Om CodePeer
CodePeer är en snabb och precis kodgranskare som identifierar konstruktioner som riskerar att ge upphov till körningsfel, till exempel buffertöversvämning, och som även flaggar tillåten men misstänkt kod som är typisk för logiska fel. CodePeer sträcker sig mycket längre än vanliga statiska analysverktyg och tillhandahåller en detaljerad analys av varje underprogram, inklusive före- och efterförhållanden. En sådan analys gör det lättare att hitta potentiella buggar och sårbarheter i ett tidigt skede: Om den implicita specifikation som CodePeer härleder inte överensstämmer med komponentens krav meddelas en granskare omedelbart om ett möjligt logiskt fel. CodePeer kan användas både under systemutveckling – för att förebygga att fel införs, eller som del av en systematisk kodgranskningsprocess för att avsevärt öka effektiviteten i den mänskliga granskningen – samt även retroaktivt på befintlig kod, för att upptäcka och avlägsna dolda buggar.

CodePeer utvecklas i samarbete mellan AdaCore och SofCheck.

Pris och tillgänglighet
CodePeer finns tillgängligt att köpa nu. Kontakta AdaCore (info@adacore.com) för information om priser och understödda konfigurationer.

Om AdaCore
AdaCore grundades 1994 och är den ledande leverantören av kommersiella mjukvarulösningar för Ada, ett toppmodernt programmeringsspråk utformat för stora, långlivade tillämpningar där säkerhet, trygghet och pålitlighet är kritiska faktorer. AdaCores flaggskeppsprodukt är utvecklingsmiljön GNAT Pro, som levereras med expertstöd online och finns tillgängligt på fler plattformar än någon annan Ada-teknologi. AdaCore har en omfattande kundbas över hela världen; se http://www.adacore.com/home/company/customers/ för mer information

Ada och GNAT Pro ser nu en ökande användning i tillämpningar med hög integritet och säkerhetscertifieringar, bland annat kommersiell flygelektronik, militära system, flygtrafikledning, järnvägssystem och medicinsk utrustning, samt inom säkerhetskänsliga områden såsom finansiella tjänster. Verktygsuppsättningen SPARK Pro som AdaCore tillhandahåller är särskilt användbar i dylika sammanhang.

AdaCore har sitt nordamerikanska huvudkontor i New York och sitt europeiska huvudkontor i Paris.

Presskontakt:
press@adacore.com